En fotoutmaning genom 2019, 52 veckor och lika många utmaningar. Samtliga bilder ska vara fotade under året, att leta i gamla arkiv är ingen utmaning. I vår fotoklubb ”Blickpunkten -med bilden i fokus” hoppade några av oss på detta. Däremot behöver bilderna nödvändigtvis inte vara fotade under temaveckan då vi alla har olika åtaganden och inte alltid tiden.